הדברת נמלים

נמלים

 

הידעתם- על הנמלים:

בקן נמלים יש מספר מצומצם של זכרים!

 

קצת על נמלים:

נמלים (Formiddae, מלאט׳ formica, נמלה), משפחת חרקים׳ מסדרת הדבורניים הכוללת יותר מ6,000 מינים ידועים. הנמלים הם חרקים חברתיים החיים בקבוצות. וחברתם היא ברוב ימי השנה חברה של נקבות בלבד בדומה לחברת דבורת הדבש. רק בתקופת ההזדווגות מופיעים גם זכרי נמלים ברוב המינים מבדילים במעמדות שונים בין נקבות הנמלה — מלכות ופועלות. נמלים הן חרקים בעלי גלגול מלא. דרגות ההתפתחות של הנמלים הן: ביצה, זחל, גולם, בוגר. זחל הנמלה חסר רגלים ואינו מסוגל לחפש לעצמו את מזונו.

 

נמלים בארץ ישראל  מצויים קרוב ל 140 מינים ותת-מינים של נמלים. רובם נפוצים גם בארצות אחרות של האזור הים תיכוני. כרבע מסוגי הנמלים ידועים רק בארץ. לחלק ממני הנמלים משמשת א״י גבול אזור־ התפשטותם. לדוגמא: הנמלה האורגת (Polyrachis simplex) נפוצה בעיקר באסיה הטרופית, וא״י היא הגבול הצפוני־ מערבי של תפוצתה של נמלה זו. מספר קטן של מיני נמלים נמצא בכל העולם. הדבר נובע, כנראה, מהעברתן המקרית של הנמלים ממקום למקום ע״י האדם.

 

נמלים- איום על בני אדם

הנמלים אינם מעבירות מחלות וגם אינם גורמות נזק לרכוש, אך ישנם מינים מסוים של נמלים עוקצות (נמלת האש).

הנזק העיקרי של הנמלים מתבטא בחדירה לאריזות מזון וזיהומן, וביכולתן לחדור לבית תוך פרק זמן קצר ובכמויות גדולות.

 

נמלים- אזורי מחיה

מבנה קן הנמלים הינו רב־גוני. לפעמים קן הנמלים פשוט מאוד ונמצא תחת אבן או קליפת־ עץ, ובמקרים אחרים — הקן הוא מסובך ומורכב מתעלות וחדרים רבים. רוב קני הנמלים נמצאים בתוך האדמה, חלקם מגיע עד לעומק של 2 מטר, ויותר, וחלקם בנוי בצורת תל עד לגובה של 1 מטר ויותר. האחרונים קולטים הרבה יותר חום מקרני השמש, ולכן הם מצויים בעיקר בארצות קרות. יש שהקן בנוי בחלל של עצים או בעפצים. יש גם קני נמלים העשויים מחמדים שונים, כגון קרטון — הנמלים מייצרות אותו מחומר צמחי, או עלים הנמלים הפועלות מקרבות עלה לעלה, בעוד שנמלים אחרות מחזיקות  בלסתותיהן זחל (נמלה) עוברות על מקומות מפגש העלים. הזחל מפריש חוט משי דביק המדביק את העלים זה לזה. חוט המשי נפרש מפתח שבשפה התחתונה של הזחל ומשמש בד״כ לטוויית פקעת לפני ההתגלמות, פועלות של נמלה מעבירות את הזחל המפריש ממקום למקום ויוצרות עי״ כך מטווים המשמשים לבניית קן הנמלים וריפודו.               

 

נמלים- צורת קיום:

 בקן הנמלים מתנהלת הירארכיה ברורה ויש חלוקת תפקידים. בראש הקן עומדת המלכה שאחראית על הרבייה ועל המשכיות הקן, יש מספר מצומצם של זכרי נמלים ומספר גדול של נקבות פועלות שתפקידן להביא מזון ולשמור על תפקוד תקין של קן הנמלים.
 ישנם עשרות מינים של נמלים, רובם אינם מסוכנים, התקשורת אצל הנמלים נעשית ע”י הפצת פרומונים שמנחים נמלים אחרות בקן לאזורים בהם ישנו מזון וכך ברגע שנמלה מוצאת מזון, בתוך זמן קצר עשויות להגיע למקום מאות ואף אלפי נמלים נוספות.

לנמלים כושר ריבוי עצום (ישנם קינים בהם יוטלו אלפי ביצים ביום).

ביולוגיה של הנמלה:

מבנה גוף הנמלה

לנמליים גוף המורכב משלושה חלקים: ראש, חזה ובטן. לנמליים שלושה זוגות רגליים. זוג רגליים היוצא מהחלק העליון של חזה הנמלה, ושני זוגות רגליים היוצאות מהחלק התחתון של חזה הנמלה. בראשן של הנמלים יש זוג מחושים המשמשים עבור הנמלים כאברי חישה. בנוסף למחושים יש לנמלים גם זוג צבתות (מנדיבולות) המשמשות אותן לאחיזת מזון וללחימה.

 

מלכת הנמלים:

מלכות הנמלים הן כרגיל גדולות מן הפועלות. לרוב המלכה הצעירה בעלת שני זוגות כנפיים קרומיות והיא מסוגלת לעוף. אחרי מעוף הכלולות נמלה זו משירה את כנפיה. השחלות מפותחות בהרבה מאלו של הפועלות. באברי הרבייה של נמלה זו נמצא כיס זרע, שבתוכו נקלטים תאי הזרע בהזדווגות. בכיס זה הם נשמרים חיים במשך שנים רבות — מלכת הנמלים מסוגלת לחיות עד 20 שנה — וממנו הם נפרשים להפריית הביצים. תפקידה העיקרי של המלכה בחברה הוא הטלת ביצים.

 

פועלות הנמלים -הנמלים הללו תמיד חסרות כנפים ומבנה החזה שלהן פשוט מזה של המלכות. השחלות קטנותן כיס הזרע מנוון. תפקידיהן של הפועלות — להזין את המלכה ואת הזחלי הנמלים, לטפל בביצים, בזחלים ובגלמים; לאסוף מזון, לבנות את הקן ולהגן עליו. יש מינים של נמלים שפועלותיהם גם מטילות ביצים. בחלק מהמינים של הנמלים, אין הבדלים גדולים בגדלן של פועלות הנמלים ובצורתן. במינים אחרים של נמלים קיימת רב־ צורתיות. בנמלים של קציר (Messor) ידועות פועלות גדולות ביותר שהן ארוכות פי 3 וכבדות פי 20 מהקטנות ביותר. אצל הנמלים מסוג, Pheidole מצויות פועלות רגילות בעלות ראש קטן ואחרות בעלות ראש ולסתות גדולים מאוד המכונות חיילות, אולם אינן תוקפניות יותר מן פועלות הנמלים הרגילות.

זכרי הנמלים- זכרי הנמלים קטנים מהמלכות. כמעט תמיד הם מכונפים. העיניים והמחושים של הנמלים הללו מפותחים יותר מאלו של המלכה. הנמלים הללו מופיעות רק בתקופת ההזדווגות וחיות זמן קצר בלבד. זכרי הנמלים מתפתחים מביצים בלתי מופרות בניגוד למלכות ולפועלות המתפתחות בד״כ מביצים מופרות.

מזון הנמלים:

מזונן של הנמלים רב-גוני מאוד. הנמלים הפרימיטיביות ניזונות בעיקר מטריפת חרקים או מפגריהם. גם בין הנמלים המפותחות יותר יש הרבה מינים טורפים של נמלים. נמלים רבות ניזונות מהפרשות מתוקות כגון צוף וטל־ דבש המופרש ע״י כנימות וציקדות. יש אף מקרים שבהם מטפלות הנמלים בכנימות ומעוררות אותן להפרשה, וע״כ מכנים כנימות אלה בשם ״פרות הנמלים. יש נמלים שעיקר מזונן טל־ דבש. נמלים אחרות (נמלת הקציר Messor) ניזונות בעיקר מזרעים, אותם נמלים אלו אוגרות בקן בתקופה שבה הם מצויים בשפע. הרבה נמלים ניזונות מפירות, במיוחד מהפגועים ע״י ציפורים וחרקים אחרים. פקעות ועלי־ נבט עשויים אף הם לשמש כמזון לנמלים. נמלים מן השבט Attini, החיות באמריקה, ניזונות בעיקר מפטריות שהן מגדלות בקן על חומר אורגני העשוי חתיכות עלים שהובאו מבחוץ.

כשמלכה צעירה עוזבת את קן הנמלים כדי לייסד קן חדש היא לוקחת אתה בכים שמתחת לפה קצת מערימת המזון הנמצאת בקן הנמלים ממנו היא יוצאת, יש נמלים המסוגלות לאגור מלבד זרעים גם מזון נוזלי לזמן ארוך. האגירה נעשית בתוך הזפק שלך הנמלים, מעניין לדעת כי חלק מפועלות הנמלים מקבוצת -Myrme cocystus, החיות במדבריות אמריקה, ממלאות את זפקן עד שבטנן מתנפחת פי חמישה ויותר מגדלה הרגיל. בתקופת מחסור נמלים אלו מעבירות את המזון ע״י הקאה לפועלות הנמלים האחרות.

 

סיסטמטיקה– של הנמלים

 נוהגים לחלק את הנמלים ל 9 תת ־משפחות.

 

1. Myrmednac, הנחשבות לפרימיטיביות ביותר, חיות כיום באוסטרליה בלבד. גופן גדול ועיניהן גדולות, העוקץ מפותח. המלכה הצעירה עוזבת את הקן ומחפשת מזון לעצמה ולזחליה הראשונים. הזחלים ניזונים בעיקר מחלקי חרקים. אין לפרטים יכולת רבה של התקשרות. איסוף המזון נעשה ע״י יחידים ולא ע״י קבוצה.

 

 2. ב Pseudomyrmednae אין הבדל גדול בגודל הגוף בין המעמדות. גם לפועלות עיני תשבץ מפותחות. העוקץ מפותח. הזחלים בעלי בליטות מסביב לפה העוזרות לטיפוס. הקנים נמצאים בענפים חלולים של צמחים. מצויות רק באזורים החמים.

 3. זן הנמלה- Ponerinaea אין המלכה גדולה בהרבה מהפועלות. העוקץ מפותח. באפריקה חיים מינים של נמלים שעקיצתם מכאיבה אף לבן אדם. הזחלים טווים לעצמם פקעת לפני ההתגלמות. מספר הפועלות בקן אחד מגיע רק לכמה מאות. הפועלות אוספות מזון בנפרד. הזחלים ניזונים בעיקר מחתיכות חרקים שהפועלות שמות לידם. נפוצות בעיקר באזורים החמים של חצי כדה״א הדרומי.

 

 4. Cerapachyinae. קבוצה קטנה הדומה במידה רבה ל-3. הן נמלים טורפות. מצויות בעיקר באזורים הטרופיים של חצי כדה״א הדרומי.

 

 5. Dorylinae. נמלים טורפות. קיימים הבדלים גדולים מאוד בצורה ובגודל בין הפועלות למלכות ולזכרים של הנמלים הללו. המלכות דומות למלכות של טרמיטים, הן חסרות כנפים גם בצעירותן. עיניהן קטנות או הן עורות. הבטן גדלה מאוד בזמן ההטלה. הזכרים גדולים מאוד ומכונפים. רוב המינים נודדים והם חסרי קן קבוע.  נמלים אלו יוצאות יחד למסעות טרף ומשמידות בדרכן המוני חרקים. הן מצויות בעיקר באזורים הטרופיים.

 

6. Leptanillinae. המלכה דומה לזו של 5. הפועלות קטנטנות ועוררות, הזכר קטן מאוד. מתת ־משפחה של נמלים אלו ידוע רק מספר קטן של מינים מאזור הים־ התיכון ואסיה הדרומית.

 

7. Myrmedinae. התת־ משפחה העשירה ביותר במינים, בעלת תפוצה כל-עולמית. בחלק מהמינים העוקץ מפותח, באחרים התנוון העוקץ והארס מופרש החוצה מפתח בקצה הבטן. הזחלים אינם טורם פקעות לפני ההתגלמות. המלכה לרוב בעלת כנסים לפני מעוף הכלולות. אצל חלק מהמינים .שוות הפועלות בגדלן ובצורתן, ואצל אחרים קיימים הבדלים גדולים בגודל ובצורה. רבים ניזונים מזרעי צמחים בשל יכולתם לעכל עמילן. מינים אחרים ניזונים בעיקר מהפרשות מתוקות של חרקים, ואילו אחרים מגדלים פטריות. חלק ניכר, החי בעיקר בארצות הטרופיות, תלוי במזונו בטרמיטים או בנמלים אחרות.

 

יש מינים הטורפים טרמיטים, אך קיימים גם מינים קטנים הגונבים מזון מקניהם של טרמיטים וני׳ אחרות. חלק מהמינים חי כטפיל בקנים של נ״ אחרות.

 

סימנים למוקדי נגיעות של נמלים:

הנמלים לרוב מוציאות חול מרצפות וממשקופים, כמו כן ניתן ליראות את הנמלים בבית ובגינה מסתובבות ועושות מחילות בגינה ובין המשקופים, הנמלים לא בררניות במיוחד וסדקים וחריצים בבניה יכולים לשמש בהחלט מצע נוח לבניית קן הנמלים.

 

דרכי הדברה נגד הנמלים

בעבר הלא רחוק לא הייתה אכיפה עבור שימוש בחומרי הדברה (כל  חומרי ההדברה)
לפי כך מתי שהיה צורך בהדברת נמלים, המדביר היה יכול להשתמש בכול חומר שרק היה עולה על רוחו בכדי לבצע את הדברת הנמלים, אבל בימנו יש למשרד לאיכות הסביבה את הסמכות להגביל חומרים שלאחר בדיקה שלהם התבררו כמזיקים לנו, לפי כך המדביר שרוצה לבצע הדברת נמלים בביתכם לא יכול לפזר כל חומר להדברת נמלים שרק ירצה.
הדברת נמלים צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע משום שבמקרה של הדברת נמלים יש צורך לאתר את מקור הנגיעות.
במידה ומדביר שבחרתם בו לשם ביצוע הדברת הנמלים שבביתכם לא מאתר את מקום הקן, ישנה סבירות גדולה מאוד שהדברת הנמלים לא תצלח, ושתצטרכו לבצע הדברת נמלים נוספת.

 

לנמלים יכולת עמידות מסוימת כנגד מספר חומרי הדברה, ולכן הדברת נמלים קשה יחסית וצריכה להיעשות ביסודיות.

 

ישנה אפשרות לבצע הדברת נמלים באמצעות אבקה בגינה וכמו שאמרנו במידה ויש נמלים בבית, שימוש בג’ל וריסוס על בסיס נוזלי.

 

החומרים המאושרים ביימנו להדברת נמלים הינם חומרים ממשפחת הפירטרויאידים.
חומרים אלו יודעים בעל השפעה חזקה לפי כך הדברת נמלים באמצעות חומר על בסיס פירטרואידי הינו הטוב ביותר.
אז לסיכום אלו הם הדרכים להדברת נמלים

 

הדברת נמלים באמצעות אבקה (בעיקר לגינה)

 

הדברת נמלים באמצעות ריסוס (על ידי מדביר מוסמך)

 

הדברת נמלים באמצעות מלכודות ביתיות (מדריך שלם להכנת מלכודות ביתיות מצויין בהמשך עמוד זה)

 

הדברת נמלים באמצעות פיזור דבק עם רעל (ניתן לרכוש בחנויות רבות)

 

הדברת נמלים באמצעות ניקיון הבית (השיטה הטובה ביותר, מתי שאין להם מזון הנמלים לא יבואו לבקר)

 

הדברת נמלים אורגנית

 

המונח הדברת נמלים אורגנית או הדברת נמלים טבעית או הדברת נמלים ירוקה
הם בעצם פחות או יותר הדרך המותרת היום – אני אסביר.

 

כל פעם ששמעתם את המקבץ של המילים ” הדברת נמלים אורגנית או הדברת נמלים טבעית או הדברת נמלים ירוקה”

 

אז ב90 אחוז מהמיקרים מכרו לכם סיפורים – החומרים המותרים לשימוש בשוק היום הינם חומרי הדברה ממשפחת הפירטרואידים, הפירטרואידים הינם חומרים המופקים מהצומח – שלא תבינו לא נכון!
הם עדיין רעילים אבל לא כמו חומרים אחרים.
אז בפעם הבאה שתשמעו את מקבץ המילים

 

” הדברת נמלים אורגנית או הדברת נמלים טבעית או הדברת נמלים ירוקה”

 

תדעו שאין לכם מה לדאוג (בתנאי שלמדביר שבא אל ביתכם יש רישיון הדברה).

 

 

הדבר זאת בעצמך!!

 

השיטה הישירה להדברת נמלים בבית וכמו כן להדברת נמלים בגינה

 

 1

 

 

1.באמצעות כלים ביתיים אפשר לפתור את בעיות הנמלים שלנו!
להלן האפשרויות שלנו – תאסוף את המוצרים הבאים, ותכין את מלכודת הנמלים:

 

 • מלח
 • גיר
 • מיץ לימון
 • פלפל קיין
 • חלקים שווים חומץ ומים לבנים
 • קליפות תפוזים מחיה עם מים
 • וזלין
 • סרט דביק
 • קמח תירס
 • מים רותחין
 • סודה לשתייה וחומץ
 • מים וניקוטין-   התהליך  יכול להתבצע על ידי השריית טבק למקטרת במים למשך הלילה ולאחר מכן להשתמש בו; שאריות הניקוטין במים הוא רעיל. הקפד להשתמש בכפפות לתהליך הזה

 

 

שיטה שניה – השיטה הישירה

 

 2

 

1.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה – ריסוס נמלים עם מים וחומץ.
 PH נמוך הורג את הנמלים מבלי לפגוע ברוב הרהיטים. זוהי דרך מצוינת לניקוי משטחים מנגיעות נמלים.

 

 3

 

2.הדברת נמלים\ הדברת נמלים בגינה –שימוש בנייר דבק לחיסול נמלים.

 

כשניראה את המסלול שבו הולכות הנמלים ניקח נייר דבר ונניח אותו על גבו כך שהחלק הדביק של נייר הדבר יהיה כלפי מעלה.
הפגרים של הנמלים יהיו תקועים בסרט הדביק, כך שהתהליך יהיה נקי. חזור על פעולה עד שהנייר דבק הוא כבר לא דביק יותר.

 4

 

3.הדברת נמלים\ הדברת נמלים בגינה  – אפשר להאכיל את הנמלים עם קמח תירס.
וגם כך ניתן להרעיל את הנמלים: אתה מפזר ליד קן הנמלים קמח תירס. הנמלים לוקחות אותו לקן שלהם על מנת לזון ממנו, אבל מכיוון שהנמלים לא יכולים לעכל את זה, זה בסופו של דבר הורג אותם. קמח תירס לא יפגע בילדים או חיות מחמד, אלא רק בנמלים.

 

 • קמח תירס ואורז מיובש, מתרחב בקיבת הנמלים והורג אותם,
  *פיזור קמח תירס יכול להיות יעיל כנגד נמלים בייחוד אם הצלחת לזהות את מיקמו של קן הנמלים.

 5

 

4.הדברת נמלים\ הדברת נמלים בגינה –  עקוב אחר הנמלים.
 יש לעקוב אחר שובל הנמלים עד ההגעה לקן שלהם שהוא מקור כל הבעיות.
 זה עלול להוביל אותך דרך כמה מקומות בלתי צפויים, אבל ברגע שאתה מוצא את קן הנמלים אתה יכול לתקוף את שורש הבעיה

 

 •          לשפוך מים עם ניקוטין ישירות על הקן – יוצקים נוזל ישירות לתוך קן הנמלים. מים עם ניקוטין או מים רותחים יעבדו גם כן. אבקות לא יהיו יעילות באותה מידה, שכן הן לא יוכלו לחלחל בתוך מושבת הנמלים.
 •         לחלופין, לקחת שיפוד ולתקוע אותו לתוך קן הנמלים. לנענע אותו עד שיש לך סביב מכתש בגודל הגון. מלא כמחצית את המכתש עם סודה לשתייה ויוצקים חומץ על זה.
  זה טבעי ויכול  לגמרי להרוס את הקן. אל תדאג בקשר לחור הקטן שנישאר במידה ומדובר בגינה, הבור הקטן לרוב יתכסה מעצמו, במידה ומדובר בבית אז אפשר למלא את החור הקטן בחומר שמותאם לזה.
 •          אם אתה מעדיף שלא לפגוע בנמלים, פזר קליפות תפוז מסביב לתל הנמלים.
  הם לא אוהבים את פירות הדרים ויש סיכוי שיעברו מעצמם.

 

 

שיטות מניעה

 

 6

 

1.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה מניעה  –
חיפוש אזורים הנגועים בנמלים:

 

 אתה יכול לחפש אזורים נגועים בנמלים בבית שלך, שעשויים לשמש ככניסות לנמלים. אלה כוללים סדקים, חורים, חלונות, ודלתות לחיות מחמד. אלה הם לעתים קרובות מקומות טובים לשימוש באחת הטכניקות למניעה המתוארות להלן.

 

 7

 

2.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה  מניעה
 – דרך נוספת למניעת נמלים הינה:
פיזור מלח
על משטחים שטוחים. זוהי דרך מצוינת לשמור את הנמלים רחוקות מעדן החלונות.

 

 8

 

3.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה –
מניעת נמלים ע”י סידן:

יש לצייר מחסומים באמצעות גיר. באמצעות הגיר אתה יכול להיצמד אל משטחים אנכיים כמו קירות ומזוזות. הנמלים בבית שלך לא אוהבים סידן פחמה בגיר ולכן הנמלים יתרחקו ממנו.

 

 9

 

4.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה מניעה
   – מניעת נמלים ע”י מיץ לימון:
את המיץ אתה יכול להשפריץ על קצוות חיצוניים, וכך לשמור את החלק הפנימי של הבית שלך ולהרתיע נמלים עם ריח הדרים חזק, הנמלים בהחלט נרתעים ממנו.

 

10

5.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה
 הרחקת נמלים ע”י פלפל: את פלפל הקאיין יש להרחיק מהישג ידם של בעלי החיים. הפצת פלפל לאורך סדקי סדקים תמשוך אליה נמלים ותהרוג אותם, אך הקפד כי חיות המחמד שלכם לא יוכלו ללקק או להריח אותו.

 

 11

 

6.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה –
תרסיס חומץ נגד נמלים: תרסיס מים חומץ על משטחים גדולים יותר, את היכול לרסס אותו ליד קן הנמלים והוא יגרום להרחקתם, הנמלים נרתעות מהריח שלו.

12

 

7.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה –
הרחקת נמלים ע”י קליפות פרי הדר: מורחים קליפות תפוז מחיה סביב היסודות של הבית שלך. שוב, נמלים לא אוהבים את הריח של פרי הדר.

 

 13

 

8.הדברת נמלים בבית \ הדברת נמלים בגינה מניעה   –
מריחת וזלין לאורך קצוות- ואם אתה לא רוצה שנמלים יכנסו לצלחת של חיית המחמד שלך ובצדק, יכול להיות שאפילו את החתול או הכלב שלך הנמלים מרתיעות, אתה יכול למרוח וזלין לאורך קצוות. זוהי דרך מצוינת לשמור על הקערות של חיות המחמד שלכם נקייה מנמלים.

 

 

 

טיפים להרחקת נמלים

 

 – אתה יכול לסחוט מיץ לימון לתוך מים רותחים ולשפוך אותו על קן הנמלים.

 

 

 

*        אם אתה לא יכול לשאת את להרוג אותם, להשאיר את צנצנת הדבש על עץ בגן בתחילת הקיץ. הנמלים ישמחו להישאר מחוץ למטבח שלך.

 

 

 

*        תמיד לבדוק פתחים ואדני חלונות; נמלה אחת יכולה להוביל לאלפי. נמלים להשאיר שובל בלתי נראה שרק נמלים אחרים יכולים לראות, ולכן משתמש בחומרי ניקוי המיועדים לנמלים להיפטר מהקן.

 

 

 

*        נמלים לא אוהבים משחת שיניים מנטה. רק למרוח אותו סביב שבו אתה רואה אותם, וזהו, הם נעלמו!

 

 

 

*        הדרך הטובה ביותר לשמור את נמלים היא לשמור על הבית שלך נקי. נגב צמרות דלפק לעתים קרובות ולא להשאיר פירורים.

 

 

 

 • הדברת נמלים – סתימת פתחים מהן נכנסות הנמלים.
 • אחסון מזון בכלים אטומים כגון כלי זכוכית או מתכת.
 • שמירה על ניקיון הבית והרחקת שאריות ופירורים מרחבי החדרים.
 • הקפדה על ניקיון השיש. לאחר הכנת האוכל מומלץ לנגבו ולהרחיק ממנו שאריות מזון.
 • הקפדה על ריקון פח הזבל.
 • השתדלו לא להשאיר פירות טריים בסלסלות פירות חשופות, פיצוחים או כל מיני מזונות ללא סגירה.
 • תשמור על הבית שלך נקי מנמלים.

 

 

 

תזכור מניעת נמלים היא ההדברה הטובה ביותר!

 

                      

נמלה

 

 

 

2 comments on “הדברת נמלים
 1. נאוה הגיב:

  כל הכבוד על הטיפים !! מפורט וממש עוזר
  ניפטרתי מהדילמה
  זה טחן לי את המוח והבריאות…
  אני שמחה שיש אנשים כמוך
  השכנה המליצה אן לי המון תיקנים הורסי חיים
  אן לי סבלנות לחכות
  בטוחה בתוצאות טובות
  בברכה

  • kfirsade הגיב:

   היי נאוה,

   קודם כל שמחתי לעזור!
   בנוגע להדברת נמלים, רוב האנשים לא יודעים שמניעה היא הדברה הכי חשוב בהדברת נמלים.
   ברגע שמנעת מהם להגיע אין לך צורך לבצע הדברת נמלים.

   אשמח אם תעדכני אותנו איך הלך.

   כפיר המדביר.